Předjaří je ve Vlkově mj. sezónou výprav do terénu, kdy každoročně poznáváme památky minulosti, které buď zcela, nebo převážně zmizely z povrchu zemského. Každoročně nás překvapí, kolik zaniklých vesnic, tvrzí, dvorů či hrádků se nacházelo v našem okolí. Pohled na krajinu archeologickým okem přináší zážitek zcela nového druhu. Pojďte příště objevovat s námi!