Kolona bezmála třiceti aut pohybující se východně od Vlkova byla neklamným znamením, že nadšení prospektoři opět vyrazili do krajiny. Navštívili jsme místa zaniklých tvrzišť v Tošově a Vranově, poznali jsme pozůstatky hospodářského dvora svatopolského kláštera v Očelicích, samotné klášteřiště této nejmenší české cisterciácké komunity v dnešním Klášteře nad Dědinou a konečně mlhou raného středověku zahalený kostelík ve Vysokém Újezdě. V jeho zdech jsme se přenesli do dob, kdy ve zdejším kraji teprve začínala vznikat struktura dnešních sídel.