Kolona bezmála třiceti aut pohybující se východně od Vlkova byla neklamným znamením, že nadšení prospektoři opět vyrazili do krajiny. Navštívili jsme místa zaniklých tvrzišť v Tošově a Vranově, poznali jsme pozůstatky hospodářského dvora svatopolského kláštera v Očelicích, samotné klášteřiště této nejmenší české cisterciácké komunity v dnešním Klášteře nad Dědinou a konečně mlhou raného středověku zahalený kostelík ve Vysokém Újezdě. V jeho zdech jsme se přenesli do dob, kdy ve zdejším kraji teprve začínala vznikat struktura dnešních sídel. 

Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017
Archeovycházka 23.4.2017