Vracíme krajině rozmanitost

Obec Vlkov zahájila první etapu obnovy staré cesty do Smiřic.

Letní kino na vlkovské návsi

30.08.2019 20:00

Obec Vlkov zve všechny příznivce letního kina na film ŽENY V BĚHU. Promítání se uskuteční na vlkovské návsi dne 30. srpna 2019 po 20. hodině. Vstupné...

Mobilní aplikace Vlkov

Mobilní aplikace Vlkov je elektronickou službou, která Vás přiblíží v kontaktu s úřadem, bude Vás informovat o dění v obci a o způsobech řešení životních situací.

VLKOVSKÝ POSTILION

Tvořivé odpoledne

25.08.2019 15:00

Obecní knihovna ve Vlkově zve zájemce na další tvořivé odpoledne, které se uskuteční 25.8.2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vlkově. Bližší...

Nepřehlédněte

Zůstaňte v obraze

Aktuality a informace přímo na váš e-mail

podmínky užití

Čím žijeme

Rytmus života obce Vlkov v mnoha ohledech tepe dle bohatého kalendáře akcí, při nichž se scházejí místní i přespolní. Jejich stručný přehled jistě hravě doloží, že Vlkované jsou lidé nápadití, tvůrčí a společenští, kteří se dokáží sami přičinit o kvalitní prostředí a život ve své vesnici.

Není divu, že se Vlkovu díky tomuto dobrému duchu v předcházejících letech podařilo získat řadu ocenění a uznání. Jednalo se o Bílou stuhu Vesnice roku 2008 za činnost mládeže, čestný diplom Vesnice roku 2007 za kvalitní květinovou výzdobu v obci, Cenu Martina Fulína 2007 za výjimečný způsob používání květin při úpravách obce, čestné uznání za projekt Vlkovská náves pro 21. století udělenou roku 2006 Ministerstvem životního prostředí a v roce 2014 opět za květinovou výzdobu o diplom v soutěži Vesnice roku. Konečně v roce 2015 se čestného titulu Zlatá cihla venkova Královéhradeckého kraje dostalo nové a nevšedně řešené autobusové zastávce, odkazující materiálovým provedením na místní venkovskou architekturu.

Obec Vlkov

Obec Vlkov je historickým lidským sídlem. Písemné prameny svědčí o existenci vsi již před osmi staletími. Po značný úsek svého vývoje byl Vlkov součástí panství Smiřice, samostatnou obcí je od roku 1848. Za první světové války se Vlkov významně zapsal do bojů o státní samostatnost vysokým počtem příslušníků československých legií z řad svých obyvatel.