Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat vaše sdělení. Ke svému sdělení můžete přiložit dokument ve formátech: xls, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost přílohy je 15 MB.

Adresa elektronické podatelny: ouvlkov@email.cz. V případě zaslání korespondence s kvalifikovaným podpisovým certifikátem bude pak s touto zprávou nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez použití podpisového certifikátu, je možno využít elektronické adresy ouvlkov@email.cz. Pokud chcete, aby s takovým podáním bylo zacházeno standardním způsobem, je třeba na obecní úřad do pěti dnů doručit vlastnoručně podepsaný originál některým ze standardních způsobů.

Upozornění: Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Soubory musí být menší než 15 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce obce https://www.obecvlkov.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Kontrola proti spamu