Bližší i vzdálenější okolí Vlkova je bohaté na atraktivní památky, které nabízejí obyvatelům obce i jejím návštěvníkům různorodé zážitky a poznání.