Datum vyvěšení Nadpis Příloha
25.10.2023 Obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku ze psů - platnost od 1.1.2024 (pdf, 115.22 KB) Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - platnost od 1.1.2024 (pdf, 122.73 KB)
15.11.2021 Časový plán provádění opatření pro Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ Časový plán provádění opatření pro Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ (pdf, 176.5 KB)
25.01.2021 Dodatek č. 1 ke směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Vlkov Dodatek č. 1 ke směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ob (pdf, 560.19 KB)
09.12.2020 Pasport místních komunikací obce Vlkov Pasport místních komunikací obce Vlkov (pdf, 30.04 MB)
22.06.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Vlkov Řád veřejného pohřebiště obce Vlkov - platnost od 20.6.2020 (pdf, 624.58 KB)
21.10.2019 Program rozvoje obce Vlkov na období let 2019-2024 Program rozvoje obce Vlkov 2019-2024 (pdf, 1.42 MB)
11.09.2018 Plán rozvoje sportu Plán rozvoje sportu obce Vlkov (pdf, 292.66 KB)
17.04.2018 Sazebník úhrad za poskytování informací sazebnik_uhrad_za_poskytovani_informaci.pdf (pdf, 204.32 KB)
23.10.2023 Směrnice Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vlkov (pdf, 202.37 KB)
11.12.2019 Obecně závazné vyhlášky Obce Vlkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů - zrušená (pdf, 163.17 KB) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství obce (pdf, 1.42 MB) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál (pdf, 219.06 KB) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (pdf, 261.56 KB) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společných školských obvodů základní školy (pdf, 67.04 KB) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů (pdf, 155.98 KB) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (pdf, 163.86 KB)
20.11.2017 Jednotný vizuální styl obce Vlkov Jednotný vizuální styl - příručka (pdf, 2.41 MB)
26.06.2020 Pasport kanalizace Pasport kanalizace - aktualizace rok 2020 (pdf, 1.24 MB) Pasport kanalizace (pdf, 3.37 MB)
06.10.2017 Nařízení č. 2/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Nařízení č. 2/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje (pdf, 56.7 KB)
09.06.2017 Nařízení č. 1/2017, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Vlkov - zrušené Nařízení č. 1/2017 (pdf, 192.24 KB)
30.01.2017 Kanalizační řád Aktualizace kanalizačního řádu (pdf, 38.14 KB) Kanalizační řád Vlkov (pdf, 4.06 MB)
07.12.2016 Územní plán Vlkov Výkres základního členění území (pdf, 3.04 MB) Schéma vyhodnocení záměrů z ÚPD na provedení změn v území (pdf, 4.28 MB) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 2.42 MB) Výkres širších vztahů (pdf, 660.21 KB) Výkaz předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 4.93 MB) Koordinační výkres (pdf, 7.45 MB) Hlavní výkres (pdf, 4.64 MB) Územní plán Vlkov (pdf, 1.24 MB)