Datum vyvěšení Nadpis Příloha
11.09.2018 Plán rozvoje sportu Plán rozvoje sportu obce Vlkov (pdf, 292.66 KB)
17.04.2018 Sazebník úhrad za poskytování informací sazebnik_uhrad_za_poskytovani_informaci.pdf (pdf, 204.32 KB)
19.10.2017 Směrnice Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vlkov (pdf, 327.38 KB)
Obecně závazné vyhlášky Obce Vlkov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů (pdf, 163.17 KB) Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství obce (pdf, 1.42 MB) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál (pdf, 219.06 KB) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (pdf, 261.56 KB) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společných školských obvodů základní školy (pdf, 293.4 KB)
20.11.2017 Jednotný vizuální styl obce Vlkov Jednotný vizuální styl - příručka (pdf, 2.41 MB)
23.10.2017 Pasport kanalizace Pasport kanalizace (pdf, 3.37 MB)
06.10.2017 Nařízení č. 2/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Nařízení č. 2/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje (pdf, 345.23 KB)
09.06.2017 Nařízení č. 1/2017, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Vlkov Nařízení č. 1/2017 (pdf, 192.24 KB)
30.01.2017 Kanalizační řád Aktualizace kanalizačního řádu (pdf, 38.14 KB) Kanalizační řád Vlkov (pdf, 4.06 MB)
07.12.2016 Územní plán Vlkov Výkres základního členění území (pdf, 3.04 MB) Schéma vyhodnocení záměrů z ÚPD na provedení změn v území (pdf, 4.28 MB) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 2.42 MB) Výkres širších vztahů (pdf, 660.21 KB) Výkaz předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 4.93 MB) Koordinační výkres (pdf, 7.45 MB) Hlavní výkres (pdf, 4.64 MB) Územní plán Vlkov (pdf, 1.24 MB)
16.09.2015 Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště (pdf, 218.35 KB)