Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.

Každý má možnost podat na způsob zpracování stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce: Obec Vlkov, sídlo: Vlkov 120, 551 01 Jaroměř, IČ: 00273198, datová schránka: i36a6i7, telefon: +420 491 810 4650, oficiální e-mail: :ouvlkov@email.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Kateřina Mitlöhnerová, Dis., kontakt: katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz,  tel. +420 777 919 771

Zde naleznete:

za správce údajů Obec Vlkov dle § 8 a násl. zákona č. 110/2019 Sb.