Krizové řízení - důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání112

Základní složky IZS
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx

Hasičský záchranný sbor ČR
http://www.hzscr.cz/

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
http://www.policie.cz/kralovehradecky-kraj.aspx
http://www.mvcr.cz/policie


Zdravotnictví

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
https://www.zzskhk.cz/#


Linky důvěry, krizová centra

Linka bezpečí dětí a mládeže

116 111

Linka proti rakovině prsu – AVON800 180 880
Národní linka prevence AIDS800 144 444
Senior telefon800 157 157
Linka Vzkaz domů (dítě na útěku)800 111 113
Zlatá linka seniorů800 200 007