Krizové řízení - důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Základní složky IZS
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx

Hasičský záchranný sbor ČR
http://www.hzscr.cz/

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
http://www.policie.cz/kralovehradecky-kraj.aspx
http://www.mvcr.cz/policie


Zdravotnictví

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
https://www.zzskhk.cz/#


Linky důvěry, krizová centra

Linka bezpečí dětí a mládeže

116 111

Linka proti rakovině prsu – AVON 800 180 880
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
Senior telefon 800 157 157
Linka Vzkaz domů (dítě na útěku) 800 111 113
Zlatá linka seniorů 800 200 007