Zadáním emailu dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj souhlas úřadu obce Vlkov, k tomu, aby vaše osobní údaje zde uvedené dále zpracovávala v rozsahu nutném za účelem zasílání novinek a informačních emailů a to včetně marketingových informací.

Souhlas udělujete v rozsahu, který se podává z účelů zpracovávání vymezených výše. Obec Vlkov tento souhlas poskytujete na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Prohlašujete současně, že jste byl/byla řádně informován/a o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Vaše údaje nikomu nepředáváme, podrobnosti o jejich ochraně ZDE.