Na obci je zřízeno pracoviště Czech POINT. Za úplatu vám tady můžou být v úředních hodinách vydány zejména následující dokumenty: 

Dokument Cena
Výpis z Katastru nemovitostí 1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Výpis z Rejstříku trestů 100 Kč
Výpis z registru řidičů 1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Žádost o zřízení datové schránky pro fyzické osoby zdarma