Školství

Pro vlkovské děti je nejbližším školským zařízením základní a mateřská škola v nedalekých Rasoškách. ZŠ a MŠ Rasošky navštěvuje zhruba 30 vlkovských dětí. Obec Vlkov se v rámci svých možností podílí na provozu školy a zlepšování jejího vzdělávacího zázemí. Webová prezentace školy: http://www.zsamsrasosky.wz.cz/


Sociální služby a zdravotnictví

V zájmu zabezpečení péče o občany vyžadující speciální sociální služby uzavřela Obec Vlkov smlouvu s pečovatelskou službou Obecný zájem, z. ú. Smiřice. Na tuto společnost se mohou obrátit všichni vlkovští zájemci o pečovatelské a odlehčovací služby. Bližší informace na webových stránkách pečovatelské služby http://www.pssmirice.cz/.