Fotogalerie: 
Příroda a krajina
Příroda a krajina
Příroda a krajina
Příroda a krajina
Příroda a krajina
Příroda a krajina
Příroda a krajina
Příroda a krajina

Pohled z Vlkova na každou ze světových stran nabízí jiný zážitek. Jižním směrem se rozprostírá rovinaté Hradecko, východním se otevírá pohled na Orlické hory přecházející v táhlé linie kladských vrchů, přibližně severním směrem uzavírá výhled známé panorama Krkonoš a na západě lemuje Vlkovsko mělké údolí Labe.

Obec samotnou krášlí zejména výsadba růží podél hlavní cesty a na návsi vrostlé lípy, které chová v úctě již několikátá generace Vlkovanů. Pro neodmyslitelné místo, které zaujímají v našem povědomí o domově, jsou tyto národní stromy zastoupeny figurou lipového listu také v obecním znaku a vlajce.

Oblastí vhodnou k vycházce a pozorování přírody jsou dva rybníky „V Lužinách“ a „Druhák“, které nedaleko okraje obce vytvářejí malebná zákoutí.

Přibližně dva km východně od vsi se rozprostírá významný les Rasošky, který původně zasahoval až do míst dnešního Vlkova, než z velké části ustoupil výstavbě císařské pevnosti Josefov. 

Aktuálně obec připravuje obnovu původních krajinných a přírodních prvků s cílem navrátit do svého okolí život a rozmanitost. Prvním krokem byla dosadba dožívající aleje podél silnice směrem k Vachkovu mostku. Na podzim 2017 zde občané vysadili původní jabloňové odrůdy Strýmka a Studničné.

Pozoruhodný počin ochrany přírody představuje nedaleký ptačí park Josefovské louky , jehož smyslem je umožnit návrat mokřadních ptáků na louky zaplavované historickým závlahovým systémem podél řeky Metuje. Zkuste se do těchto míst vypravit na nevšední terénní poznávací akci!