Fotogalerie: 

Pohled z Vlkova na každou ze světových stran nabízí jiný zážitek. Jižním směrem se rozprostírá rovinaté Hradecko, východním se otevírá pohled na Orlické hory přecházející v táhlé linie kladských vrchů, přibližně severním směrem uzavírá výhled známé panorama Krkonoš a na západě lemuje Vlkovsko mělké údolí Labe.

Obec samotnou krášlí zejména výsadba růží podél hlavní cesty a na návsi vrostlé lípy, které chová v úctě již několikátá generace Vlkovanů. Pro neodmyslitelné místo, které zaujímají v našem povědomí o domově, jsou tyto národní stromy zastoupeny figurou lipového listu také v obecním znaku a vlajce.

Oblastí vhodnou k vycházce a pozorování přírody jsou dva rybníky „V Lužinách“ a „Druhák“, které nedaleko okraje obce vytvářejí malebná zákoutí.

Přibližně dva km východně od vsi se rozprostírá významný les Rasošky, který původně zasahoval až do míst dnešního Vlkova, než z velké části ustoupil výstavbě císařské pevnosti Josefov. 

Aktuálně obec připravuje obnovu původních krajinných a přírodních prvků s cílem navrátit do svého okolí život a rozmanitost. Prvním krokem byla dosadba dožívající aleje podél silnice směrem k Vachkovu mostku. Na podzim 2017 zde občané vysadili původní jabloňové odrůdy Strýmka a Studničné.

Pozoruhodný počin ochrany přírody představuje nedaleký ptačí park Josefovské louky, jehož smyslem je umožnit návrat mokřadních ptáků na louky zaplavované historickým závlahovým systémem podél řeky Metuje. Zkuste se do těchto míst vypravit na nevšední terénní poznávací akci!