Aktuality

Svoz komunálního odpadu od občanů zajišťuje společnost Marius Pedersen, a. s. 

Od 1. 1. 2020 společnost Marius Pedersen zdarma odebírá při pravidelných svozech sběrných nádob jedlé oleje a tuky v PET lahvích.

Obec Vlkov zajišťuje 2x ročně bezplatně pro občany:

  • mobilní svoz nebezpečných odpadů 
  • přistavení velkoobjemového kontejneru na komunální odpad

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků. Prostor kontejnerů na tříděný odpad naproti obchodu ve Vlkově je monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany obecního majetku a předcházení nevhodnému odkládání komunálního odpadu ke kontejnerům.

Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají zvlášť na oddělená místa. Na skládku bioodpadu nepatří komunální odpad, hlína ani plasty.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

 

Stálé informace