Aktuality

Svoz komunálního odpadu od občanů a uzavírání smluv o odvozu odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen, a. s.

Od 1. 1. 2020 společnost Marius Pedersen zdarma odebírá při pravidelných svozech sběrných nádob jedlé oleje a tuky v PET lahvích.

Obec Vlkov zajišťuje 2x ročně bezplatně pro občany:

  • mobilní svoz nebezpečných odpadů 
  • přistavení velkoobjemového kontejneru na komunální odpad

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků. Prostor kontejnerů na tříděný odpad naproti obchodu ve Vlkově je monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany obecního majetku a předcházení nevhodnému odkládání komunálního odpadu ke kontejnerům.

Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají zvlášť na oddělená místa. Na skládku bioodpadu nepatří komunální odpad, hlína ani plasty.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

 

Stálé informace

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků.

Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají na odděleně.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.