Aktuality

Svoz komunálního odpadu od občanů a uzavírání smluv o odvozu odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen, a. s.

Obec Vlkov zajišťuje 2x ročně bezplatně pro občany:

  • mobilní svoz nebezpečných odpadů 
  • přistavení velkoobjemového kontejneru na komunální odpad

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků. Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají na oddělená místa. Na skládku bioodpadu nepatří komunální odpad ani plasty.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

 

Stálé informace

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků.

Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají na odděleně.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.