Aktuality

Svoz komunálního odpadu od občanů a uzavírání smluv o odvozu odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen, a. s.

Obec Vlkov zajišťuje 2x ročně bezplatně pro občany:

  • mobilní svoz nebezpečných odpadů 
  • přistavení velkoobjemového kontejneru na komunální odpad

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků. Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají zvlášť na oddělená místa. Na skládku bioodpadu nepatří komunální odpad, hlína ani plasty.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

 

Stálé informace

Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků.

Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají na odděleně.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.