Fyzická listinná úřední deska Obecního úřadu Vlkov se nachází před budovou obecního úřadu (Vlkov 120) ve skleněné vitríně a je přístupná 24 hodin denně.

Obsah úřední desky je zveřejněn dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím níže vedené elektronické úřední desky.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Formát: 08.06.2021
Formát: 08.06.2021
Zobrazeno je 1 - 20 z celkem 20 záznamů na stránce:
Kategorie Název Vyvěšeno dne Svěšeno dne Dokumenty
Kategorie: Ostatní dokumenty Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2020 Vyvěšeno dne: 30.4.2021 Svěšeno dne: 31.5.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2020 (pdf, 54.42 KB)
Kategorie: Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů pro daň z nemovitých věcí na r. 2021 Vyvěšeno dne: 20.4.2021 Svěšeno dne: 26.5.2021 Veřejná vyhláška (pdf, 79.96 KB) Informace ke zprístupnění seznamu (pdf, 64.69 KB) Informace k zasílání složenek (pdf, 76.04 KB)
Kategorie: Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Návrh závěrečného účtu Obce Vlkov za rok 2020 Vyvěšeno dne: 19.4.2021 Svěšeno dne: 24.5.2021 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkov za rok 2020 (pdf, 148.22 KB) Rozvaha (pdf, 109.05 KB) Výkaz zisku a ztráty (pdf, 104.69 KB) Příloha (pdf, 120.03 KB) Výkaz plnění rozpočtu (pdf, 85.37 KB) Inventarizační zpráva (pdf, 1.36 MB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 2.42 MB) Návrh závěrečného účtu - program Gordic (pdf, 137.41 KB)
Kategorie: Ostatní dokumenty Oznámení - práce na vybraných stožárech vedení vysokého napětí Vyvěšeno dne: 5.3.2021 Svěšeno dne: 31.5.2021 Oznámení - přeizolace křižovatek na stožárech V 453 (pdf, 426.96 KB)
Kategorie: Ostatní dokumenty Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 Vyvěšeno dne: 18.2.2021 Svěšeno dne: 12.5.2021 Oznámení ČSÚ o konání sčítání 2021 (pdf, 452.09 KB)
Kategorie: Smlouvy Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 P. Hynek Vyvěšeno dne: 18.12.2020 Svěšeno dne: 18.12.2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 P. Hynek (pdf, 314.04 KB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 T. J. Sokol Vlkov Vyvěšeno dne: 20.11.2020 Svěšeno dne: 21.11.2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 T. J. Sokol Vlkov (pdf, 1.39 MB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 SDH Vlkov Vyvěšeno dne: 20.11.2020 Svěšeno dne: 21.11.2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 SDH Vlkov (pdf, 1.4 MB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 P. Hynek Vyvěšeno dne: 20.11.2020 Svěšeno dne: 21.11.2023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2021 P. Hynek (pdf, 1.34 MB)
Kategorie: Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - OOP MZE Vyvěšeno dne: 28.7.2020 Svěšeno dne: 31.12.2022 Veřejná vyhláška - OOP (pdf, 219.97 KB) Příloha č. 1 Opatření obecné povahy (pdf, 1.6 MB)
Kategorie: Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 Vyvěšeno dne: 3.4.2020 Svěšeno dne: 31.12.2022 Veřejná vyhláška (pdf, 259.24 KB)
Kategorie: Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Vyvěšeno dne: 10.12.2019 Svěšeno dne: 31.12.2022 Opatření obecné povahy (pdf, 208.4 KB) Příloha (pdf, 666.25 KB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na r. 2020 - P. Hynek Vyvěšeno dne: 28.11.2019 Svěšeno dne: 28.11.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na r. 2020 - P. Hynek (pdf, 1.35 MB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na r. 2020 - SDH Vlkov Vyvěšeno dne: 25.10.2019 Svěšeno dne: 26.10.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na r. 2020 - SDH Vlkov (pdf, 1.37 MB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na r. 2020 T.J. Sokol Vlkov Vyvěšeno dne: 24.10.2019 Svěšeno dne: 25.10.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2020 T.J. Sokol Vlkov (pdf, 1.35 MB)
Kategorie: Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. j. 41508/2019- MZE-16212 Vyvěšeno dne: 30.8.2019 Svěšeno dne: 31.12.2022 Veřejná vyhláška (pdf, 220.54 KB) Příloha (pdf, 596.17 KB)
Kategorie: Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 Vyvěšeno dne: 4.4.2019 Svěšeno dne: 31.12.2022 Veřejná vyhláška (pdf, 233.81 KB) Příloha (doc, 0 bajtů)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2019 P. Hynek Vyvěšeno dne: 10.1.2019 Svěšeno dne: 11.1.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2019 P. Hynek (pdf, 2.37 MB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2019 SDH Vlkov Vyvěšeno dne: 10.1.2019 Svěšeno dne: 11.1.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2019 SDH Vlkov (pdf, 2.41 MB)
Kategorie: Smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2019 T.J. Sokol Vlkov Vyvěšeno dne: 10.1.2019 Svěšeno dne: 11.1.2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlkov na rok 2019 T.J. Sokol Vlkov (pdf, 2.42 MB)