Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti obchodu U Hynků.

Skládka biologického odpadu je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve se ukládají na odděleně.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.

Zobrazení v newsletteru: 
ne