Složení výboru SDH

Starosta Marie Havelková, DiS.
Náměstek starosty         Ondřej Havel
Velitel SDH Pavel Alina
Zástupce velitele Václav Bartoš
Preventista Marie Havelková, DiS.
Jednatel Markéta Alinová
Hospodář Jan Rieger, DiS.
Revizor SDH Radek Uždil
Vedoucí mládeže Markéta Alinová

Fotografie z akcí vlkovských hasičů jsou k zhlédnutí zde.

Královéhradecký kraj podpořil dotací vlkovské hasiče

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Dotační program:     Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji
Účel:                            Podpora všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných hasičů
Číslo projektu:          20RRDU5-0024
Název projektu:        Podpora tréninkové a závodní činnosti v požárním útoku
Dotace ve výši:          42 000 Kč
Období:                      rok 2020
Cíl projektu:               Poskytnout odpovídající technické vybavení pro tréninky, pořádání a účast na závodech.
                                      Sportovní káď 1 m3 s příslušenstvím
                                      Nástřikové terče 10 l dle pravidel požárního sportu

Fotogalerie: 
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů