V naší obci byla v těchto týdnech dokončena obnova části hlavního chodníku, která byla spolufinancována z dotačního programu Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 13 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III“ v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice III/2997“.

Ve výběrovém řízení uspěla společnost BORTA, s.r.o., která zakázku úspěšně realizovala. Dokončení provedení zbývající části je naplánováno v nadcházejícím roce 2022

Vlkov tak má po padesáti letech novou pěší tepnu, která bude spolu s vjezdy a upravenými záhony růží přispívat k malebné atmosféře naší obce.

 

Projekce lineární perspektivy v podobě nových chodníků
Projekce lineární perspektivy v podobě nových chodníků
Projekce lineární perspektivy v podobě nových chodníků
Projekce lineární perspektivy v podobě nových chodníků
Projekce lineární perspektivy v podobě nových chodníků