Sumář pátého ročníku: čtyři hradní lokality a sedm desítek nadšených účastníků. Hned v nedaleké Veselici nás očekávala řada místních obyvatel, kteří nám ochotně zpřístupnili své pozemky, na nichž jsme sledovali stopy někdejšího hradu v konfiguraci terénu a povídali si o náhodných nálezech. Hlavní část programu jsme věnovali svědkům středověké kolonizace Vlkovu blízké části Orlických hor. Hrad Frymburk zaujal mimořádně mohutnou věží, zapomenuté Dobřany pozoruhodným přihrádkem a krásnou polohou a Chábory samotným faktem, že na jejich území lze hledat opevněné sídlo spojené snad s pány z Dobrušky. A jelikož štěstí přeje připraveným, setkali jsme se i s historikem docentem Václavem Šplíchalem, který nám pohotově představil nejnovější literaturu k minulosti kladského pomezí. Krásný den, poznání, pohyb a zážitky!