Archeologické expedice po covidové pauze zavedla účastníky na Královédvorsko a Miletínsko do okolí hory Zvičiny. Jako první lokalitu jsme poznali zalesněné území zaniklé středověké vesnice Zátluky, kterou za pomocí pomístních jmen a nápadných znaků v terénu – rybníčků a ostrůvku po tvrzišti – přibližně před půlstoletím lokalizoval prof. Vladimír Wolf. Tzv. Šluspárk u Úhlejova je příkladem blíže neznámého a krátce existujícího sídla z doby, kdy v našem prostředí teprve počínaly vnikat první hrady. Podobně neznámé a historicky bezejmenné je též návrší u vesnice Bezník, které sice vykazuje známky opevňovacích prací, avšak možná nikdy nebylo jako obranný či sídelní ani bod dokončeno. Závěr putování náležel tvrzišti u obce Vřesník, které se spojováno se zaniklou obcí Bělušice. Jeho působivá poloha a podoba jsou typickou ukázkou příkopy chráněného sídla nižšího šlechtice.          

Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023
Archeologická expedice 11.3.2023