Společnou investicí Obce Vlkov a T.J. Sokol Vlkov se podařilo provést výměnu zastaralé a popraskané kopilitové stěny v sokolovně za nová okna. Výsledkem je prosvětlenější interiér, který současně působí estetičtěji, což ocení návštěvnící zejména kulturních akcí. Materiálové provedení oken rovněž přispěje k úspoře energií. Akce byla podpořena dotací od Královéhradeckého kraje, jejímž příjemcem byla T.J. Sokol, Obec Vlkov se na celkových nákladech podílela úhradou pěti devítin. 

 

Odkaz na fotogalerii

Fotogalerie: 
Výměna kopilitů za okna ve vlkovské sokolovně
Výměna kopilitů za okna ve vlkovské sokolovně