Společnou investicí Obce Vlkov a T.J. Sokol Vlkov se podařilo provést výměnu zastaralé a popraskané kopilitové stěny v sokolovně za nová okna. Výsledkem je prosvětlenější interiér, který současně působí estetičtěji, což ocení návštěvnící zejména kulturních akcí. Materiálové provedení oken rovněž přispěje k úspoře energií. Akce byla podpořena dotací od Královéhradeckého kraje, jejímž příjemcem byla T.J. Sokol, Obec Vlkov se na celkových nákladech podílela úhradou pěti devítin. 

Výměna kopilitů za okna ve vlkovské sokolovně
Výměna kopilitů za okna ve vlkovské sokolovně