Středem dění v obci je především náves, jež je místem konání kupříkladu oblíbeného posezení po lipami, kterým vždy otevíráme prázdniny a dobu dovolených, a také jarmarku s ukázkami starých řemesel, jenž naopak léto uzavírá. Vlkovská náves je dále přirozenou kulisou řady dalších událostí, ať se již jedná o akce hasičů, herní soutěže pro děti nebo kulturní produkce, jimž výtečně slouží důvtipné herní prvky a malé podium.  

Celoroční zázemí ke sportovnímu vyžití a společenským podnikům poskytuje nedaleká sokolovna, která hostí plesy, šibřinky a další zábavy, stejně jako turnaje či pravidelné rekreační tělovýchovné aktivity.

K místům setkávání náleží i upravené podkroví obecního úřadu, v němž se scházejí zájmová sdružení a posluchači oblíbených osvětových přednášek s rozličným žánrovým zacílením, které pronášejí jak samotní Vlkované, tak zvaní hosté.

Činorodost našich občanů se však samozřejmě v žádném případě neomezuje hranicemi katastru. Za několik let konání si získaly oblibu četné výlety a exkurze. Jedná se o kratochvíle pro děti a jejich rodiče, ovšem také o poznávací expedice po okolních archeologických lokalitách či dokonce do velkoměst sousedních států, jako Vídně, Vratislavi či Drážďan.      

Zaujalo Vás vyprávění o životě obce a chtěli byste se příště některé z akcí zúčastnit? Budete srdečně vítáni. Sledujte novinky, pozvánky na akce a prohlédněte si také fotogalerii.