Rozpočet/Zpráva: 
Ostatní schválené dokumenty

Pasport místních komunikací obce Vlkov byl schválen Zastupitelstvem obce Vlkov dne 4.12.2020 usnesením č. 14/17/2020.

Datum vyvěšení: 
Středa, Prosinec 9, 2020