Obec Vlkov jako provozovatel a správce veřejného pohřebiště zajišťuje pronájem hrobových míst na základě schváleného Řádu veřejného pohřebiště obce Vlkov.

Stávající smlouvy o pronájmu hrobových míst jsou uzavřeny s nájemci do 31.12.2025. K uzavření smluv o pronájmu na další desetileté období budou nájemci osloveni v průběhu roku 2025.