Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Změnu místa pobytu hlásí za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. K přihlášení je nutné předložit platný občanský průkaz přihlašovaného (za děti do 15 let rodný list nebo občanský průkaz dítěte).

Pokud přihlašovaný není vlastníkem objektu, do kterého se přihlašuje, vlastník objektu (po předložení občanského průkazu) potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ (pouze na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu).

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši Kč 50,- (děti do 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny).