Obecní úřad provádí vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování podpisu na listině). Cena za ověření dokumentu je 30 Kč za každou stránku, cena za ověření podpisu je 30 Kč za každý podpis.