Z nedaleké Jaroměře, někdejšího nejmenšího věnného města českých královen, doporučujeme Vaší pozornosti mohutný chrám sv. Mikuláše,
který patří k největším sakrálním objektům své doby na našem území a jenž je uměleckohistorickou památkou zejména lucemburské a vladislavské gotiky.

Fotogalerie: 
Chrám sv. Mikuláše v Jaroměři