Obzvlášť mimořádné jsou však blízké pamětihodnosti z doby vrcholného baroka. V centru někdejšího panství, do nějž náležel i Vlkov, ve Smiřicích, se nachází umělecký skvost v podobě zámecké kaple Zjevení Páně vystavěné na dynamickém půdorysu osmicípé hvězdy a v interiéru zdobené cenným oltářním obrazem Klanění tří králů od mistra české barokní malby Petra Brandla.

Fotogalerie: 
Zámecká kaple Zjevení Páně ve Smiřicích
Zámecká kaple Zjevení Páně ve Smiřicích