Vyznavače vojenské historie jistě přiláká bastionová pevnost v Josefově, která je připomínkou vlivu existence nedalekých hranic, které bylo třeba opakovaně zabezpečovat před rozpínajícím se sousedem. A zatímco tato pevnost představuje vrcholnou ukázku složitého obranného systému, který na sebe v době habsburské podunajské monarchie vzal podobu města obklopeného mohutnými hradbami, příkopy a důmyslným podzemním systémem chodeb, u Náchoda ležící pevnost Dobrošov připomíná pohnuté roky ohrožení československého státu nacistickým Německem ve 30. letech 20. století a odhodlání mladé republiky k obráně. Tento památník zápasu o státní existenci uchvacuje jak svým příběhem, tak technickým provedením.        

Fotogalerie: 
Pevnost Josefov
Pevnost Josefov
Pevnost Josefov