Obec Vlkov: Vlkov 120, 551 01 Jaroměř se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.obecvlkov.cz (dále jen webové stránky) a mobilní aplikace Vlkov (dostupné na Google play a iTunes, dále jen mobilní aplikace) v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Obec Vlkov: Vlkov 120, 551 01 Jaroměř je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.obecvlkov.cz a mobilní aplikaci Vlkov.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výjimku tvoří níže uvedené.

Různé formáty souborů

Na stránkách se mohou objevit odkazy na dokumenty ke stažení, které jsou v jiné podobě než hypertextové. Odkazy na takové soubory jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Obvyklé typy souborů ke stažení:

PDF - dokumenty v tiskové podobě, k prohlížení slouží program Adobe Reader
DOC, XLS, PPT - dokumenty produktů společnosti Microsoft, volně ke stažení jsou jejich prohlížeče Word Viewer (DOC), Excel Viewer (XLS), PowerPoint Viewer (PPT)
ZIP, RAR - komprimovaný archiv souborů, k jeho otevření slouží například program 7zip

Výjimky

Na těchto stránkách je také používanou technologii JavaScript. Není-li JavaScript dostupný, lze využít alternaci v podobě textové verze (vypnout grafiku) stránek.

Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, mohou být otevírané do nového okna prohlížeče. Není-li toto ze strany uživatele podporováno, jsou otevřeny ve stejném okně.

Použití wysiwyg editoru pro autory obsahu jednotlivých stránek a článků může zapříčinit výskyt prvků v rozporu s uvedenou validitou. Struktura ani funkčnost není ovlivněna.

Na webových stránkách se mohou nacházet odkazy na audio a video záznamy, které neobsahují textovou stopu, a to z důvodu nepřiměřené zátěže k jejímu provedení.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Obec Vlkov: Vlkov 120, 551 01 Jaroměř v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči úřadu a to prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.obecvlkov.cz/kontakty-na-urad, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakt na správce webu a provozovatele

Tvůrce těchto stránek společnost drualas s.r.o., která webové stránky zároveň spravuje. V případě nesplnění požadavků na přístupnost v podobě technických záležitostí, můžete nám zanechat zprávu na níže uvedených kontaktech. Do zprávy vždy prosím uveďte o jakou závadu a požadavek se jedná, abychom mohli co nejlépe identifikovat problém a provést nápravu.

V případě obsahovém nesouladu, se prosím obraťte na provozovatele webových stránek:

Obec Vlkov
Vlkov 120
551 01 Jaroměř

A to buď písemně, nebo emailem na ouvlkov@email.cz

Datum spuštění systému:

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vytvořeno dne 21.1.2020
Toto prohlášení bylo revidováno dne 21.1.2020

Prohlášení je vytvořeno dle metodických pokynů zveřejněných na webových stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich...

Prezentační vrstva webu byla vytvořena podle specifikace W3C XHTML 1.1 a vizuálně naformátovaná pomocí kaskádových stylů - CSS 3. Při tvorbě prezentační vrstvy bylo dbáno na uvedenou metodiku, validitu stránek a vzhled webu byl testován v běžně používaných prohlížečích.