Obec se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva obce. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vlkov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Další odkazy:

Úplné znění právních předpisů je dostupné na stránkách Ministerstva vnitra - zveřejněné stejnopisy Sbírky zákonů

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz