Nejvýznamnějším svědkem minulosti obce je jedinečná stodola s vícebokým půdorysem z roku 1783 u čp. 50, která je odborně nazývána stodolou polygonální. Tato stavba pamatuje období velkých proměn, kdy na místě nedaleké sousední vesnice Ples vzniklo obrovské staveniště císařské pevnosti, později nazvané Josefov, kdy pro přesunuté osadníky začala růst vedlejší vesnice Rasošky a kdy z bezprostředního sousedství Vlkova v souvislosti s budováním pevnosti postupně ustoupil hluboký les, který byl po staletí jeho kulisou. Původ stodoly je někdy spojován právě se zaniklou vesnicí Ples, z jejíž střední části měla být údajně přenesena. 

Stodola je charakteristická svou vysokou doškovou střechou. Nachází se v sadě, je osmibokého půdorysu s přístavkem na severní straně a s roubenými stěnami vysokými cca 120 cm. Krov tvoří tzv. hambalková konstrukce o šesti plných vazbách. Právě užití hambalků - vodorovných trámů spojujících dvě protilehlé krokve - bylo do 18. století nejrozšířenějším typem řešení krovů v Čechách.

Tato památka je poslední dochovanou polygonální stodolou na Hradecku. Naše nejstarší stodoly shodného typu pocházejí ze 17. století. Samotná skutečnost, že první památkou obce je právě tento objekt neomylně odkazuje na staletý zemědělský ráz obce. Památku se podařilo uchovat díky péči pana Otakara Hladečka, do jehož hospodářství příslušela. Stodola je nyní v majetku jeho potomků a je příležitostně přístupná.

Fotogalerie: 
Polygonální stodola z 18. století
Polygonální stodola z 18. století
Polygonální stodola z 18. století
Polygonální stodola z 18. století