Pískovcový monolitický kříž v lukách severně od obce bývá označován jako smírčí, dříve byl zvaný též „zapadlý“. Dle starších záznamů se měla na povrchu nacházet vytesaná znamení dvou křížů a širočiny. Smírčí kříže bývaly němými svědky pohrom a zločinů, jejichž vztyčení na místě neštěstí mělo tragédii odčinit. Na území naší republiky se dosud podařilo takových křížů identifikovat na 4000. Nejbližší dva smírčí kříže se nacházejí v obci Hubíles a jsou spojeny s pověstí o krvavém střetu tajného nekatolíka a jeho odpůrce. Bližší určení vlkovského kříže však znesnadňuje skutečnost, že vzpomínaný reliéf již není patrný. Lze jej tedy také považovat za starší mezník. Kříž byl nezvěstný až do roku 1993, kdy byl náhodně vyorán. Znovu byl vztyčen asi 50 metrů od svého původního místa u zrušené polní cesty.

Fotogalerie: 
Smírčí kříž v lukách
Smírčí kříž v lukách
Smírčí kříž v lukách