Připomínkou dramatických událostí 20. století a jejich přímého dopadu na tehdejší obyvatele Vlkova je pomník padlým z roku 1929. V obci se silným sokolským smýšlením a legionářským étosem byl odhalen 21. července toho roku z podnětu místní Tělovýchovné jednoty Sokol a Československé obce legionářské v Jaroměři. Prostředky na výstavbu se podařilo zajistit z výtěžku kulturních podniků, slavností a dobrovolných darů. Krásná slova řídícího učitele Aloise Grufta ve školní kronice nám přibližují atmosféru doby a smysl jeho vztyčení: „Je okrasou nejen školy, ale i obce a bude po věky hlásati vděk a úctu obětem naší svobody.“ 

Pomník nese jména osmnácti obětí první a dvou obětí druhé světové války. Hlavní výtvarný motiv představuje bronzový reliéf hlavy mimořádné osobnosti - vlkovského rodáka legionáře Gustava Duška.

 

Fotogalerie: 
Pomník padlým
Pomník padlým
Pomník padlým