Na území obce se nacházejí další tři kříže, jež dosud nejsou zapsány v seznamu kulturních památek. Přesto má především kříž na návsi nepopiratelné hodnoty. Jeho stáří se dosud nepodařilo přesněji určit, lze usuzovat na počátek 19. století. Tento kamenný kříž má volutový podstavec a je zdoben reliéfem Panny Marie v lunetě a Kristem a ležícím beránkem u nohou. Mladším je pak kamenný kříž stojící podél cesty z obce ke hřbitovu datovaný rokem 1855. Trojici uzavírá pískovcový kříž s Ukřižovaným, hlavičkami andílků a reliéfem Panny Marie na hřbitově s vročením 1886.

      

Fotogalerie: 
Kříže
Kříže
Kříže
Kříže
Kříže