Obec Vlkov se může pyšnit tou skutečností, že její dějinné příběhy jsou zpracovány v několika publikacích. Základním přehledem o historii je vlastivěda významného regionálního badatele Jiřího Uhlíře (Jiří Uhlíř: Vlkov. Vlastivěda obce. Vlkov 2000).

Údaje o mnoha místních rodinách přibližně od konce 19. století, o jejich usedlostech a způsobu obživy zaznamenal vlkovský občan Miloš Konečný v nedávno vydané samostatné publikaci. (Miloš Konečný: Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i dávnějších dobách ve Vlkově, Rasoškách a Habřině. Vlkov 2016)

Tentýž nadšený badatel rovněž shromáždil paměti na početné vlkovské odvedence do 1. světové války a na zdejší legionáře, jejichž odkaz je v obci stále velmi živý. (Miloš Konečný: Když naši dědové bojovali a umírali v 1. světové válce. Vlkov 2013).

Bohatou tradicí místního sokolského hnutí, jeho aktivitami a osobnostmi se zabývala naše občanka a propagátorka regionu Helena Rezková. (Helena Rezková: Pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Vlkov. 1896-2016. Vlkov 2016). Uvedené publikace mohou být všem zájemcům základním zdrojem hlubšího poznání minulosti Vlkova. Následující nástin historie si klade za cíl načrtnout pouze základní kontury vývoje a souvislostí.  

 

Na obrázku Vlkov s okolím ve výřezu z tzv. Prvního vojenského mapování z let 1764-1767.