Slovní spojení "jíti k oltáři" bylo po staletí jednoznačným vyjádřením skutečnosti, že někdo uzavírá sňatek. Modernizovaná společnost se již dávno odpoutala od kostela jako od jediného možného místa manželského slibu. V případě občanského sňatku dnes nejčastěji snoubenci, jejich svědci a hosté míří takzvaně na radnici. Ačkoliv Vlkov nevede matriku, má ze zákona představitel našeho typu obce také právo vést sňatečný obřad. Na základě přání jednoho ze snoubenců, který je naším občanem, se tak Vlkov v říjnu 2022 stal místem sňatku a starosta obce oddávajícím. Namísto klenby radniční síně tvořil kulisu slavnostního dne majestátní ořešák na zahradě jednoho z místních domů. Pro tuto příležitosti obec pořídila důstojný starostenský řetěz se státními a národními symboly. Vlkov je tím připraven na případné další sňatky v prostředí domova. Mnoho štěstí novomanželům!         

Svatba 1.10.2022
Svatba 1.10.2022
Svatba 1.10.2022
Svatba 1.10.2022
Svatba 1.10.2022