Žlutá a modrá. Dvě barvy, které ve Vlkově považujeme za symbol naší vesnice. V posledních dvou měsících však tyto barvy vídáme všude v českém veřejném prostoru jako výraz solidarity s Ukrajinou bojující za svou státní existenci. Není to však shoda dvou uvedených barev, která Vlkováky spojuje se současnou Ukrajinou, nýbrž přesvědčení o hodnotách nezávislosti, svobody a demokracie a odpor k vojenské agresi. Potvrdila to veřejná sbírka, kterou obec uspořádala v měsíci březnu právě za účelem přímé podpory válkou těžce zkoušené zemi. Občané z naší malé obce přispěli částkou 30 700 Kč, k níž dle usnesení zastupitelstva přidá obec ze svého rozpočtu sumu ve stejné výši.

Starosta a místostarosta Vlkova předali výnos sbírky 20. dubna 2022 přímo zástupcům Ukrajiny na velvyslanectví v Praze, kde byli přijati mimořádným a zplnomocněným velvyslancem v České republice panem Jevhenem Perebyjnisem a prvním tajemníkem panem Ostapem Lukianchukem. Oba diplomaté, kteří znají náš region ze svých cest, vyjádřili vlkovským obyvatelům své upřímné poděkování.     

Obec Vlkov si váží příspěvku každého občana a oceňuje, že v těžkých dobách pro Ukrajinu a civilizovanou Evropu nevládne v naší vesnici lhostejnost, nýbrž sounáležitost s napadenými a trpícími a vůle ku pomoci.

 

Vlkováci přispěli na pomoc Ukrajině
Vlkováci přispěli na pomoc Ukrajině