Obec Vlkov získala skvělé 1. místo v královéhradeckém krajském kole soutěže Zlatý erb, a to v kategorii hodnotící webové stránky obcí. Smyslem soutěže je ocenit nejlépe řešené internetové stránky a poskytnout ostatním vzory k následování. Letošního krajského kola se v kategorii webových stránek a elektronických služeb obcí účastnilo 15 přihlášených. Rozhodnutí odborné poroty udělit 1. místo Vlkovu představuje v této velké konkurenci mimořádný výsledek a ocenění péče, kterou obec své elektronické informační platformě a prezentaci věnuje.

Současné internetové stránky Vlkova vznikly v roce 2018 na základě rozhodnutí modernizovat původní webový portál obce. Jedním z vodítek k výběru dodavatele se tehdy staly výsledky jednotlivých firem měřitelné umístěním v prestižní soutěži Zlatý erb. Právě webové stránky obcí, které byly dříve v této soutěži oceněny, byly následně inspirací pro tvůrčí tým, který s vybranou firmou Drualas připravoval nový web Vlkovu přímo na míru. Výsledná podoba se vyznačuje neotřelým designem odvozeným z vizuálního stylu obce, jehož autorem je český grafik Jiří Toman. Dalšími charakteristikami jsou barevné ladění v heraldických odstínech zlaté a modré, které figurují ve znaku obce, originální řešení uspořádání informací a jejich zacílení na obyvatele i případné návštěvníky obce a okolí. Cílem tvůrců bylo představit Vlkov v jedné rovině jako tradiční sídlo s venkovskou tváří, na straně druhé však také jako obec soudobou, v níž tepe moderní život. Silnou stránkou portálu se v posledním období stávají fotografie, kterými sami místní občasné zachycují proměňující se tvář obce v různých ročních obdobích.

O správnosti zvoleného přístupu se obec přesvědčila již v loňském roce krajské soutěže Zlatý erb, v němž získala 3. místo v kategorii elektronických služeb "Smart City" za elektronickou aplikaci "Vlkov", jež s webovým portálem přímo souvisí. Letošní první místo naplňuje obec hrdostí a radostí nad tím, že webový portál dělá Vlkovu dobré jméno. Jako vítěz postupuje obec do celostátního kola.

Nejlepší web obce má v kraji Vlkov!
Nejlepší web obce má v kraji Vlkov!
Nejlepší web obce má v kraji Vlkov!
Nejlepší web obce má v kraji Vlkov!