Říkává se, že procházky maminek a tatínků s kočárkem stinnými stromořadími působí na jejich malé potomky obzvlášť blahodárně, neboť miminka mají možnost pozorovat pravidelný rytmus větví, které se při pohledu vzhůru vzájemně propojují, komíhají a zdánlivě donekonečna střídají. Klenba stromů tak patří k jedněm z prvních vjemů domova, který se ukládá hluboko do podvědomí. Konejšivě, klidně, jako širší náruč přírody a přirozená ochrana.

K vítání nově narozených vlkovských občánků se proto nemohlo naskytnout lepší příležitosti nežli setkání za přívětivého počasí přímo na vlkovské návsi, v místech, které všichni místní shodně označují zažitým spojením „pod lipami“. Tyto lípy, které jsou jedním ze symbolů české země i součástí znaku Vlkova, se tak staly v neděli 20. června 2021 svědky uvedení do života našich tří nových obyvatel.

Za všechny ostatní Vlkováky přivítal starosta obce Jaroslav Veverka Elišku Valáškovou, Michaela Moce a Michala Nejmana, popřál jim štěstí na cestě životem a vyjádřil gratulaci jejich rodičům. V duchu tradice byla jména dětí zapsána do kroniky narozených dětí.

Přivítali jsme nové Vlkováky
Přivítali jsme nové Vlkováky
Přivítali jsme nové Vlkováky
Přivítali jsme nové Vlkováky
Přivítali jsme nové Vlkováky
Přivítali jsme nové Vlkováky