Před nejvýznamnějšími křesťanskými svátky roku - Velikonocemi - jsme ve Vlkově dokončili úpravu okolí křížku, naší hlavní historické památky spojené s duchovním a náboženským životem obce. Ještě nedávno byl krucifix zastíněn přerostlými keři nevhodné druhové skladby a obklopen čtyřmi nevzhlednými a nepůvodními sloupky bez konkrétní funkce. Po poradě s odborníky z Národního památkového ústavu v Josefově byly již dříve odstraněny dřeviny vytvářející nepříznivé mikroklima, které podporovalo růst organizmů škodících naší kamenné památce. Po odvezení sloupků byl povrch okolí doplněn dlažbou z pískovce a naznačenou přístupovou cestou z plochých kamenů. Památka nyní vyznívá ve své původní výtvarné působivosti bez rušivých prvků. Prostor byl rehabilitován, zbaven pohledových bariér a propojen s okolní návsí. Jednoduché, materiálem tradiční a současně moderní řešení podtrhuje uměleckohistorickou hodnotu křížku, který svým tvaroslovím připomíná hluboký odkaz kultury českého venkovského baroka. Obec Vlkov podala podnět k zápisu krucifixu na seznam nemovitých kulturních památek. 

 

Úprava okolí křížku na návsi
Úprava okolí křížku na návsi