Od přelomu roku mají obyvatelé Vlkova možnost zpestřit si procházku obcí zastavením na návsi u nově instalovaného krmítka pro ptactvo. Obecní krmítko má podpořit snahy o zlepšení stavu přírody a současně nabídnout občanům a jejich dětem možnost užít si zábavné chvilky a načerpat poznání při péči o opeřence, kteří s námi ve Vlkově a okolí bydlejí.

Pokud se chcete seznámit s typickými návštěvníky ptačích krmítek a připravit jim hostinu, která v zimě pomůže a neublíží, je vám k k dispozici přehledný materiál od našich spolupracovníků z Českého svazu ochránců přírody ve Smiřicích.

Přejeme příjemné pozorování ptactva!    

Krmítko
Rady pro krmení ptactva
Rady pro krmení ptactva