Vykročit si jen tak na procházku po okolí či vydat se k přespolním sousedům nejpřímější cestou by mělo být na venkově samozřejmostí. V době individuální motorizované dopravy a scelených polí však mnohdy zůstává jedinou možností asfaltová silnice. Vlkov se však vrací k původní rozmanitosti českého venkova, k němuž po staletí patřily přirozené polní cesty lemované užitkovými stromy. 

Jak jsme již informovali naše obyvatele, provedla obec v letních měsících opětovné vytýčení části zaniklé obecní cesty vedoucí do Smiřic, která byla v minulosti rozorána a splynula s rozsáhlými polními plochami. Její trasa vede po obecních pozemcích a aktuálně dosahuje přibližně jedné třetiny původní délky. Aby cesta dobře sloužila lidem a současně plnila také ekologické funkce v krajině, byla zatravněna speciální směsí Zelený chodníček obsahující rozmanité traviny a byliny. Porost tohoto typu vytváří přechod mezi květnatou loukou a trávníkem, zachovává si druhovou pestrost louky a zároveň je odolný k přecházení a různým způsobům údržby. 

Finální krok představovala výsadba ovocného stromořadí. Podobně jako v předchozích dvou letech v případě obnovy aleje podél silnice k Vachkovu mostku, chopili se i letos v listopadu rýčů a lopat sami Vlkovští. Své síly spojili jak s tradičními partnery z řad ochránců přírody ve Smiřicích, tak s Puštíky, jejich kolegy z Jaroměře. Díky chuti k dílu pro dobrou věc a příznivému počasí šla práce výborně od ruky a během několika málo hodin se podařilo vysadit dvacet hrušní, dva kdoulovce a dvě oskeruše. 

Již nyní je na alej radost pohledět. Postupně se ve spolupráci s odborníky pokusíme ze stromků vypěstovat řádnou vysokokmennou ovocnou alej, která nás bude lákat k vycházce, ke spočinutí a časem i k ochutnání šťavnatých plodů. Díky svému umístění podél jižní hrany cesty stromořadí v horkém létě poskytne kolemjdoucímu kýžený stín. A samotné přírodě bude skýtat útočiště pro řadu příslušníků rostlinné a živočišné říše, kteří na český venkov patří. 

V roce 2020 bude Vlkov pokračovat obnovou další třetiny původní obecní cesty s cílem dovršit propojení pro pěší se Smiřicemi v roce 2021. Děkujeme všem nadšeným účastníkům listopadové výsadby a těšíme se na milá sousedská setkávání v lukách u našich hrušní.  

Obec Vlkov                           

 

Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice
Alej hrušní již ukazuje část staronové cesty na Smiřice