Vykročit si jen tak na procházku po okolí či vydat se k přespolním sousedům nejpřímější cestou by mělo být na venkově samozřejmostí. V době individuální motorizované dopravy a scelených polí však mnohdy zůstává jedinou možností asfaltová silnice. Vlkov se však vrací k původní rozmanitosti českého venkova, k němuž po staletí patřily přirozené polní cesty lemované užitkovými stromy. 

Jak jsme již informovali naše obyvatele, provedla obec v letních měsících opětovné vytýčení části zaniklé obecní cesty vedoucí do Smiřic, která byla v minulosti rozorána a splynula s rozsáhlými polními plochami. Její trasa vede po obecních pozemcích a aktuálně dosahuje přibližně jedné třetiny původní délky. Aby cesta dobře sloužila lidem a současně plnila také ekologické funkce v krajině, byla zatravněna speciální směsí Zelený chodníček obsahující rozmanité traviny a byliny. Porost tohoto typu vytváří přechod mezi květnatou loukou a trávníkem, zachovává si druhovou pestrost louky a zároveň je odolný k přecházení a různým způsobům údržby. 

Finální krok představovala výsadba ovocného stromořadí. Podobně jako v předchozích dvou letech v případě obnovy aleje podél silnice k Vachkovu mostku, chopili se i letos v listopadu rýčů a lopat sami Vlkovští. Své síly spojili jak s tradičními partnery z řad ochránců přírody ve Smiřicích, tak s Puštíky, jejich kolegy z Jaroměře. Díky chuti k dílu pro dobrou věc a příznivému počasí šla práce výborně od ruky a během několika málo hodin se podařilo vysadit dvacet hrušní, dva kdoulovce a dvě oskeruše. 

Již nyní je na alej radost pohledět. Postupně se ve spolupráci s odborníky pokusíme ze stromků vypěstovat řádnou vysokokmennou ovocnou alej, která nás bude lákat k vycházce, ke spočinutí a časem i k ochutnání šťavnatých plodů. Díky svému umístění podél jižní hrany cesty stromořadí v horkém létě poskytne kolemjdoucímu kýžený stín. A samotné přírodě bude skýtat útočiště pro řadu příslušníků rostlinné a živočišné říše, kteří na český venkov patří. 

V roce 2020 bude Vlkov pokračovat obnovou další třetiny původní obecní cesty s cílem dovršit propojení pro pěší se Smiřicemi v roce 2021. Děkujeme všem nadšeným účastníkům listopadové výsadby a těšíme se na milá sousedská setkávání v lukách u našich hrušní.  

Obec Vlkov