Výtvarně i informačně lákavou příležitostí k nahlédnutí do zmizelého světa našich vlkovských předchůdců jsou historické plány. Z konce 19. století pochází méně známý výkres pozemků se zakreslením vodotečí. Lze usuzovat, že vznikl v souvislosti s rozsáhlými melioračními pracemi, které v mnohých vsích v povodí Metuje a Labe prováděla tehdy velmi aktivní tzv. vodní družstva. Je poučené seznámit se s některými zaznamenanými místními názvy či se členěním jednotlivých pozemků. Poznáváte známá místa?       

Vlkov v díle kartografů roku 1894
Vlkov v díle kartografů roku 1894
Vlkov v díle kartografů roku 1894