Krásy Vlkova jsou dobře známy našim obyvatelům i návštěvníkům. Málokdy však máme příležitost vychutnat si půvab vesnice v kontextu krásné české krajiny, která líbeznost našeho domova ještě umocňuje. Díky leteckým snímkům pořízeným v létě roku 2019 můžeme vystoupat vysoko nad naše domovy a pokochat se Vlkovem vprostřed žírné polabské krajiny vroubené vrcholky Krkonoš. Jednotlivé obrázky nám dovolují znovu si uvědomit souvislosti sídelní skladby obce - uspořádání původních stavení i postupný růst nových obydlí v moderní době, které dohromady tvoří harmonický celek. Znali jste kupříkladu kouzlo vlkovských střech? Račte se vznést a pohleďte!           

Autorem fotografií je společnost CBS nakladatelství s.r.o.

Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy
Vlkov z ptačí perspektivy