Obec Vlkov zahájila první etapu obnovy staré polní cesty do Smiřic. Smyslem akce je znovu otevřít možnost volného pohybu v krajině, která byla ve druhé polovině 20. století zcelováním pozemkům proměněna v rozsáhlé pláně. Cesta z Vlkova, známá ve svém prvním úseku jako Dvořákova ulička, bývala ideální spojnicí k Labi, k remízkům a dále do Smiřic. Projekt její obnovy je rozvržen do tří let a na jeho uskutečnění spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody ve Smiřicích a Městem Smiřice. 

Prvním krokem provedeným 21. června 2019 byly terénní úpravy zavezeného úvozu na hranicích zástavby obce. Vznikla tak nástupní plocha budoucí cesty, jejíž prostor bude zanedlouho doplněn hmyzím hotelem s informační cedulí. Na základě dohody se zemědělským družstvem v Rasoškách, které v prostoru hospodaří, bude ještě letos obnova cesty pokračovat opětovným vytýčením přibližně jedné třetiny její délky. Bude se tak dít na pozemcích Obce Vlkov, které svým tvarem průběh historické spojnice věrně uchovávají v katastrálních plánech. 

Cesta s čistě přírodním povrchem bude sloužit pěším a cyklistům. Ještě v průběhu podzimu bude první část trasy osázena ovocnými dřevinami, počítá se mj. i s namnožením dosud přežívajících starých hrušní, které jsou dle vyprávění pamětníků neodmyslitelnou součástí vzpomínek na někdejší atmosféru těchto míst. Věříme, že naše úsilí přispěje ke zkvalitnění života vlkovských občanů, rozšíří možnosti spojení s obcí pro výletníky a samozřejmě napomůže obnově přírodní rozmanitosti a zadržení vody v intenzivně využívané zemědělské krajině.  

Obec Vlkov 

Vracíme krajině rozmanitost
Vracíme krajině rozmanitost
Vracíme krajině rozmanitost
Vracíme krajině rozmanitost
Vracíme krajině rozmanitost
Vracíme krajině rozmanitost