Od počátku května 2019 reprezentuje Vlkov slavnostní provedení obecních atributů. Znak a vlajka byly Vlkovu uděleny předsedkyní Poslanecké sněmovny již v roce 2013, dosud však chybělo jejich ztvárnění, které by obec důstojně představovalo při svátečních chvílích. Péčí společnosti Velebný&Fam se nyní obci dostalo řemeslně výsostně zpracovaných symbolů, které ještě doplňují drobnější propagační předměty.  

Jedná se o ručně vyšívanou vlajku a závěsný vyšívaný znak. Vlajka bude sloužit zejména při slavnostních aktech obce a v mezidobí bude spolu se znakem zdobit kancelář Obecního úřadu. Připomeňme si, že symboly Vlkova náleží do tzv. skupiny mluvících znamení, neboť hlavní heraldickou figurou znaku, jež je opakována i na vlajce, je černý kráčející vlk. Zlaté lipové listy pak odkazují ke třem rovinám charakteristik obce, a to k tradičním přírodním dominantám návsi, k zemědělskému charakteru Vlkova a samozřejmě k jeho vlasteneckému povědomí.   

Těšíme se, že se za doprovodu nově provedených symbolů budeme společně setkávat při mnoha šťastných událostech naší obce.       

Slavnostní provedení obecních atributů
Slavnostní provedení obecních atributů
Slavnostní provedení obecních atributů
Slavnostní provedení obecních atributů
Slavnostní provedení obecních atributů
Slavnostní provedení obecních atributů
Slavnostní provedení obecních atributů