Obec Vlkov přivítala 5. února 2019 hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. Vedení obce hejtmana pozvalo k pracovní návštěvě, jejímž smyslem bylo společně pojednat o možnostech rozvoje naší vesnice. Při přibližně dvouhodinovém setkání s hejtmanem hovořili starosta Jaroslav Veverka a místostarosta Ondřej Tikovský o úkolech, které před Vlkovem stojí. Jednání tak bylo věnováno otázkám zachování nezbytné občanské vybavenosti, nevyhnutelným investicím do infrastruktury, péči o životní prostřední i spolkovému životu. Ve všech uvedených oblastech chceme pozorně sledovat strategii Královéhradeckého kraje a zapojit se do aktivit, jimiž kraj život na venkově podporuje. Hejtman Štěpán si rovněž prohlédl naše hlavní veřejná místa - sokolovnu, školu s historickou třídou a s knihovnou a již částečně revitalizovanou náves s nynější hasičskou zbrojnicí. Procházka obcí dále hejtmana Jiřího Štěpána zavedla i k novým objektům z nedávných let – autobusové zastávce a hospodě U Legionáře. Vedení obce si ze setkání s prvním mužem kraje odneslo řadu doporučení a poznatků, které bude ve spolupráci se zastupiteli a občany dále rozvíjet.  

Hejtman kraje navštívil Vlkov
Hejtman kraje navštívil Vlkov
Hejtman kraje navštívil Vlkov
Hejtman kraje navštívil Vlkov
Hejtman kraje navštívil Vlkov
Hejtman kraje navštívil Vlkov
Hejtman kraje navštívil Vlkov