Bývalá škola je jedním z nemnoha veřejných objektů Vlkova a v současnosti slouží především obecní knihovně. Stavba ze závěru 19. století má nepopiratelnou estetickou hodnotu a velký potenciál k dalšímu využití. Jedním z kroků k jejímu zkulturnění je úprava vstupních prostor a schodiště, kterou obec provedla na jaře 2019. Čistá výmalba navrací budově atmosféru tradičních dob českého venkova, jak je vnímáme např. z literatury a fotografií.           

 

Vlkovská škola
Vlkovská škola
Vlkovská škola
Vlkovská škola
Vlkovská škola