V každoroční tradiční domácí hasičské soutěži Vlkovská ulička, která se konala poslední červnový den v roce 2018, obsadilo družstvo "VLKOV A" druhé místo a družstvo "VLKOV B" skončilo na místě třetím.